zadzwoń: Gdynia (58) 620 52 95, Gdańsk (58) 553 04 50

Gdynia, ul.Wybickiego 3 lub Gdańsk, ul.Obr. Wybrzeża 2 - Zobacz lokalizacje

Oferta

ZDJĘCIA WEWNĄTRZUSTNE

Zdjęcie zębowe/punktowe - klasyczne i cyfrowe*
Zwane również celowanym to zdjęcie pojedynczych zębów, które wykonuje się w celu uwidocznienia zmian pod korzeniami. Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce bólu zęba, jest również niezbędne do oceny, kontroli oraz jakości wypełnionych kanałów. Są to zdjęcia dokładne i szczegółowe. Na jednym zdjęciu uwidocznione jest od jednego do nawet czterech zębów, w zależności oczywiście od ich indywidualnej wielkości. W naszej pracowni zdjęcie rtg zęba wykonywane jest techniką kąta prostego. Sposób ten jest o wiele wygodniejszy dla pacjenta i przede wszystkim dokładniejszy diagnostycznie. Minimalizuje on zniekształcenia i deformacje na zdjęciu wynikające z różnicy pomiędzy kątem płaszczyzny badanych zębów i błony rtg a kątem przebiegu wiązki promieniowania. Promieniowanie wykorzystywane przy tym badaniu jest jednym z najmniejszych w radiologii , dlatego nie jest wymagane skierowanie.
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe - klasyczne i cyfrowe*
W odróżnieniu od zdjęcia zębowego obrazują na jednym zdjęciu korony zębów górnych i dolnych oraz przyległe brzegi wyrostka zębodołowego. Są one cenne dla wczesnego wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych przed pojawieniem się widocznych zmian klinicznych.
Zdjęcie zgryzowe - klasyczne i cyfrowe*
Na zdjęciu zgryzowym widoczny jest duży odcinek łuku zębowego. Może obrazować podniebienie lub dno jamy ustnej oraz znaczny obszar sąsiadujących struktur bocznych. Zdjęcie to najczęściej stosuje się między innymi aby zlokalizować zęby nadliczbowe, niewyrznięte lub zatrzymane, zlokalizować ciała obce w szczękach, kamienie w śliniankach podjęzykowych i podżuchwowych.

ZDJĘCIA ZEWNĄTRZUSTNE

Zdjęcie pantomograficzne - klasyczne i cyfrowe*
zwane również potocznie panoramą jest to badanie przeglądowe wszystkich zębów. Obrazuje ono również struktury anatomicznie przyległe, takie jak stawy skroniowo – żuchwowe, kości szczęki i żuchwy, dolną część zatok szczękowych. Pantomografia ma szerokie zastosowanie w ocenie urazów, rozwoju uzębienia ( w uzębieniu mieszanym), zębów zatrzymanych, pozostawionych wierzchołków korzeni. Badanie to wykonuje się przede wszystkim w celu wstępnego sprawdzenia ogólnego stanu zębów. Jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, jak również kontrolnie w jego trakcie, przed leczeniem protetycznym, przed wstawieniem implantów zębowych, przed zabiegami chirurgicznymi. Pantomografia jest również użyteczna u osób, które źle tolerują wykonywanie zdjęć zewnątrzustnych, ponieważ jest całkowicie nieuciążliwa dla pacjentów. Na wykonanie tego badania konieczne jest skierowanie.
Zdjęcie cephalometryczne - klasyczne i cyfrowe*
Boczne zdjęcie czaszki uwidocznia tkanki miękkie , zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Zdjęcie stosowane jest głównie w ortodoncji i protetyce stomatologicznej do pomiarów i oceny czaszki. Umożliwia diagnostykę wad zgryzu, ocenę wzrostu twarzy i ustalenie planu leczenia. Na wykonanie tego badania konieczne jest skierowanie.

* zdjęcia cyfrowe- wykonywane są w gabinecie w Gdyni 

: (58) 620 52 95
: (58) 553 04 50


...albo wypełnij formularz kontaktowy:

DO FORMULARZA